A -  B -  C -  D -  E -  F -  G -  H -  I -  J -  K  -  L  -  M -  N - O  -  P -  R -  S -  Š -  T -  U -  V -  Z -  Ž

 

Mediumizmas (angl. mediumship), paranormalieji reiškiniai, demonstruojami spiritistinio (spiritizmas) seanso metu. Be mediumo seanse dalyvauja stebėtojai (vienas ar daugiau) ir dvasia – materializuota arba ne. Demonstruojamiems reiškiniams, jų eigai įtakos turi visų dalyvių būsena ir mintys.

Egzistuoja dvi pagrindinės mediumizmo rūšys: mentalinis (transinis) ir fizinis.

Mentalinis mediumizmas suprantamas, kaip mediumo gebėjimas bendrauti su dvasiomis telepatijos būdu. Mediumas „girdi“, „mato“ ir „jaučia“ dvasios perduodamą informaciją ir ją pateikia seanso dalyviams. Todėl mediumas privalo turėti ↑ aiškiaregystės (angl. сlairvoyance), arba vidinio regėjimo dovaną, aiškiagirdystės (angl. сlairaudience) ir aiškiajutimystės (angl. сlairsentience) savybes. Paplitusios mentalinio mediumizmo formos yra balso (kalbinis) mediumizmas: „tiesioginio balso“ (angl. direct voice) – savybė leisti dvasioms kalbėti savais balsais per mediumą ir „transo kalbos“ (angl. trance voice) – savybė leisti dvasioms kalbėti mediumo balsu[1]. Prie mentalinio mediumizmo priskirtini ir automatinis rašymas bei kontaktavimas.

Šiuolaikinio kalbinio mediumizmo ištakos siekia XIX a. antrąją pusę. Nuo tada mediumų seansuose buvo fiksuojami dvasių balsai. Dažnai buvo girdimas būtybės, pasivadinusios Džonu Kingu, balsas. Skeptikai tokiais atvejais įtardavo, kad mediumai naudoja pilvakalbystę. Norėdamas kartą ir visiems laikams panaikinti įtarimus, škotų mediumas Home Daniel Dunglas „tiesioginio balso“ seanso metu pats įtikinamai kalbėjo savo balsu, tvirtindamas, kad „tuo pat metu kalbėti balsu ir pilvu – neįmanoma“[2].

Doyle Arthur Conan, teigęs, kad seansuose ne kartą girdėjo išsyk kelis balsus, pateikia Didžiosios Britanijos kalbinių mediumų pavardes: Mrs. Roberts Johnson, Mrs. Blanche Cooper, John C. Sloan, William Phoenix, Misses Dunsmore, Evan Powell, Mr. Potter[1].

Fizinį mediumizmą spiritualizmas supranta, kaip paranormaliuosius reiškinius: materializaciją, dematerializaciją, telekinezę (daiktų atsiradimą tarytum iš niekur, jų judėjimą ir dingimą be pėdsakų), levitaciją ir kt., kuriuos mūsų pasaulyje inicijuoja dvasios per ryšį su mediumu.

Prie reiškinių, turinčių ir mentalinio, ir fizinio mediumizmo požymių, priskiriamas spiritistinės fotografijos fenomenas.

 

Nesutarimai mediumizmo klausimais

Mediumizmas apskritai yra gana savotiškas pasaulio pažinimo būdas. Nenuostabu, kad jo metodams nepritarė kitų krypčių, dvasinių judėjimų atstovai.

Amerikiečių filosofas-mistikas, rašytojas, 33 laipsnio masonas Manly Palmer Hall (1901-1990) savo knygoje „Okultinė žmogaus anatomija“ nubrėžia skirtumą tarp mediumizmo ir aiškiaregystės: „Aiškiaregis yra tas, kuris į savo smegenis įkėlė nugaros gyvatę ir savo tobulėjimu pelnė teisę trečiąja akimi, arba kankorėžine liauka, matyti nematomus pasaulius. Aiškiaregiais negimstama, jais tampama. Mediumais netampama, jais gimstama. Aiškiaregystės dovaną galima gauti po ilgų metų, kartais net kelių gyvenimų griežtos savidrausmės. Kita vertus, mediumas, sėdėdamas tamsiame kambaryje, arba taikydamas panašius metodus, gali gauti rezultatą po kelių dienų... Mediumizmas žmogui nėra normalus reiškinys, tuo tarpu aiškiaregystė yra natūralus dalykas, žmogaus dvasinės prigimties vystymosi rezultatas[3]“.

Kategoriškai gyvųjų bendravimą su mirusiais vertino Blavatskaja Elena Petrovna: „...Tikėjimas galimybe nuolat bendrauti su mirusiaisiais (tiesiogiai ar per mediumą) yra ne kas kita, kaip dvasios materializacija ir žmogiškosios bei dieviškosios sielos degradacija. Tikintys panašiais santykiais tiesiog išniekina iškeliavusius ir tyčiojasi iš šventų dalykų. Senovėje tokius vadindavo nekromantais[4].“

Savo laiškuose mediumizmą kritikavo ir Jelena Rerich (1879-1955): „Tegu niekas nevertina mediumizmo, kaip dovaną. Atvirkščiai, jame slypi didelis pavojus ir kliūtis dvasinio tobulėjimo kelyje. Mediumai yra kaip nakvynės namai, apsėstieji. Mediumas neturi aktyvuotų energinių centrų, jame nėra aukštos dvasinės energijos... Įsiminkime vieną taisyklę: per mediumus negalima gauti jokių Mokymų. E. P. Blavatskaja visą gyvenimą kovojo su neišmanymu mediumų atžvilgiu. Yra daug jos straipsnių, kuriais ji perspėja apie pavojus, kurie tyko žmonių spiritizmo seansuose[5]“.

 

 

___________________________________________________________

1. „The History of Spiritualism“ by Arthur Conan Doyle, 2 vols., June 1926.

2. Journal of S.P.R., Vol. IV, p.127.

3. The Occult Anatomy of Man by Manly Palmer Hall.

4. Е. П. Блаватская. Теософский словарь.

5. http://www.found-helenaroerich.ru/heritage/about_mediumism