LIETUVOS EZOTERIKŲ KONFEDERACIJOS

VEIKLOS NUOSTATOS

 

Lietuvos Ezoterikų Konfederacija pagal įregistruotus įstatus turi tikslą - jungti Lietuvos žmones ir organizacijas, besigilinančius į ezoterinius mokslus, koordinuoti jų veiklą, atstovauti ir ginti jų interesus įvairiose institucijose, tenkinti jų profesinius interesus. 

Žodis „ezoterinis“ (gr. esoterikos – vidinis, uždaras) taikomas žinioms, kurios tradiciškai yra slaptos, uždaros, prieinamos tik įšventintiesiems. Istorija rodo, kad žinios nuo seno buvo diferencijuojamos: vienos skirtos tik išrinktiesiems, kitos – visiems likusiems. Pavyzdys – Pitagoro mokymas. Viena jo dalis pasiekė ir mūsų laikus, kita – ezoterinė – buvo skirta tik Pitagoro mokyklos nariams. Istorija žino nemažai slaptųjų mistinių teologinių organizacijų, kurių pamatą sudarė slaptos žinios. Senasis hermetizmo mokymas, rozenkreicerių, „Alfos ir Omegos“, „Auksinio ir Rožinio Kryžiaus“, „Auksinės Aušros“ ordinai davė pradžią ir šiandien egzistuojančioms slaptoms organizacijoms (masonų, iliuminatų ir kt.). Žinios diferencijuojamos net tokių organizacijų viduje, pvz., kiekvieno masono turimų žinių apimtis ir lygis priklauso nuo jo įšventinimo laipsnio.

Deja, tokia praktika išliko ir iki mūsų laikų. Akademinis mokslas prieinamas visiems, jo tiesos dėstomos mokyklų vadovėliuose, jo turinys atsispindi mokslinėje literatūroje ir kituose informacijos šaltiniuose. Savo doktrinas pateikia ir įvairios religijos, formuojančios žmonių pasaulėvaizdį. Jų su mistika sumišusios dogmos ir tikėjimo tiesos užvaldžiusios milijardų mintis. Tačiau tikros žinios, galinčios atverti žmonėms akis, pakeisti jų pasaulėžiūrą, sąmonę, padėti susigaudyti šiame pasaulyje ir savyje, prieinamos tik nedaugeliui.

Kodėl šios žinios plačiajai visuomenei yra tabu? Todėl, kad padeda įgyti pranašumą prieš kitus ir galimybę valdyti, t. y. suteikia neformaliąją valdžią. Juk norint valdyti žmones, reikia gerai žinoti, kas yra žmogus, kokia jo prigimtis, savybės ir galimybės. O žinios apie mūsų tikrovę ir jos pamatines fizikines sąvokas – erdvę, laiką, materiją, energiją, judėjimą, informaciją ir kt. – sudaro pažangiausių, jau gana seniai egzistuojančių technologijų pamatą. Jų pakaktų, kad žmonija įžengtų į „aukso amžių“, pamiršusi, kas yra badas, skurdas, ligos.

Tas pačias žinias galima panaudoti ir gėriui, ir blogiui. Bet kas yra gėris ir blogis? Paprasta logika sako, kad gėris vienam gali virsti blogiu kitam. Į šį seną filosofinį klausimą atsakė mūsų tautietis, gimęs Lietuvoje, bet gyvenęs ir dirbęs Rusijoje, Jonas Gervė. Norint į šį klausimą atsakyti, reikia rasti tikrąjį gėrio ir blogio kriterijų. Pasak J. Gervės mokslo, yra tik vienas toks kriterijus – mūsų tikrovės evoliucijos principai. Evoliucija, kurios metu išsivystė sąmonė, gyvybė, susiformavo pasauliai, yra mūsų tikrovės esmė, o jos principų pažeidimas veda prie negerovių, kurios atsigręžia į visus.

Mūsų tikrovėje nėra autonomiškai egzistuojančių objektų ar subjektų. Ji yra vienas milžiniškas organizmas – gyvas ir sąmoningas, kurio visi lygmenys paklūsta visuotinio sąryšio ir sąveikos principui. Todėl visi mūsų poelgiai, mintys, emocijos daro didesnę ar mažesnę įtaką visam mūsų pasauliui ir galiausiai grįžta mums patiems. Visatoje veikia vadinamasis bumerango principas. Į gėrį ji atsako gėriu, į blogį – blogiu.

Koks turėtų būti tikrovės ir žmogaus santykis? Iš tikrovės žmogus gali gauti visko, ko jam reikia – energijos, gebėjimų, žinių. Tačiau ir žmogus, kuris jos sukurtas anaiptol ne atsitiktinai, neturi likti jai skolingas. Ta skola yra jo geri darbai, teigiamos mintys, sąmoningas evoliucijos principų vykdymas. Būtent žmogaus mintys yra ta kūrybinė jėga, kuri kuria ateitį ir formuoja visą mūsų realybę.

Visatoje galioja dar vienas pamatinis principas – laisvės. Mes, būdami laisvi, turime teisę patys rinktis savąjį kelią. Tačiau norint jį pasirinkti, reikia turėti visą tam tikslui reikalingą informaciją. O ši, kaip minėjome, nuo žmonių slepiama, paliekant galimybę jais manipuliuoti. Akivaizdu, kad žinios išlaisvina žmogų, kuris klaidžioja tamsoje, ieškodamas savojo kelio į šviesą.

Visata jau seniai pasirinkusi savo vystymosi kryptį – nuo tamsos prie šviesos. „Tamsa“ ir „šviesa“ yra dvi tos pačios materijos energinės būsenos. Šviesa – judanti, spinduliuojanti materija – yra vystymosi, progreso pagrindas. Atvirkščiai, tamsa – sustingusi, nejudanti materija – yra judėjimo, vadinasi, ir evoliucijos stabdys. Pasirodo, ir šviesą, ir tamsą savo mintimis generuoja žmonės. Šviesių žmonių ir mintys šviesios – pozityvios, kūrybingos, tamsių – piktos, destrukcinės. Įdomu, kad šviesių žmonių net oda skaistesnė, nes šviesos materija turi savybę praskaidrinti žmogaus audinius, o tamsos materija jiems suteikia tamsų atspalvį.

Lietuvos Ezoterikų Konfederacija (LEK), neatsakydama už atskirų savo narių veiksmus, imasi tokios veiklos, vadovaujasi tokiais darbo metodais ir principais, kurie neprieštarauja mūsų pasaulio evoliucijos principams.

Pirmiausia, LEK pasisako prieš ezoterinių žinių slėpimą ir pasirengusi dalytis savo turima informacija su visais, kuriems ji įdomi. Iš amžių glūdumos mūsų laikus pasiekė tokie ezoteriniai mokslai, kaip numerologija, astrologija, alchemija, chiromantija ir kt. Kaip rodo žmonijos istorija, žinių slėpimas yra veiksnys, skatinantis mūsų visuomenės susiskaldymą, klanų, slaptųjų organizacijų atsiradimą, interesų susikirtimą ir galiausiai sukelia priešpriešą. O visiems prieinamos žinios apie žmogų ir mūsų pasaulį padeda formuoti žmogaus pasaulėžiūrą, sąmonę, keisti jo požiūrį į tikrovę. Tokios žinios gali suvienyti žmoniją, panašiai kaip jos vienija slaptos organizacijos narius. Vieninga žmonija atitinka ir Visatos vienovės principą. Maža to, susiskaldžiusi, savanaudiška ir agresyvi žmonija evoliucijos požiūriu neturi ateities. Bet svarbiausia, kad tokios žinios jau egzistuoja – milžiniškas unikalios informacijos kiekis!

Gerbdama prigimtinę žmogaus teisę į laisvę Lietuvos Ezoterikų Konfederacija nepripažįsta prievartos ir manipuliavimo žmogumi. Todėl LEK griežtai atmeta ezoterinių žinių panaudojimą žmogaus nenaudai, jo fiziniam, emociniam ir kitokiam pavergimui. Taip pat LEK netoleruoja žmogaus sveikatą žalojančio burtininkavimo, kerėjimo, juodosios magijos, pripažindama kiekvieno žmogaus teisę apsiginti nuo tokių poveikių.

Lietuvos Ezoterikų Konfederacijos tikslas – padėti įveikti Lietuvos gyventojų susiskaldymą, pagal išgales skleisti žinias, nuolat informuoti tinklalapio ezoterija.lt lankytojus apie šiuo metu vykstančius pasaulio pokyčius evoliucijos šuolio sąlygomis.  

LEK valdyba, turėdama omenyje Lietuvos Parapsichologijos Akademijos ir Ezoterikų Konfederacijos gyvavimo ir veiklos patirtį, netoleruos prieš Konfederaciją nukreiptų intrigų ar destrukcinės veiklos. Iš dalies tam ir skirtas šis raštas, kad jį perskaitę ir jo turiniui bei nuostatoms pritarę visi geros valios žmonės savo mintimis stiprintų Lietuvos Ezoterikų Konfederaciją, kurdami jos veiklai palankią erdvę. Kuo stipresnė Konfederacija, tuo ji atsparesnė negatyviam poveikiui.

Linkime kiekvienam LEK nariui pajusti atsakomybę už LEK ateitį. LEK valdyba tikisi, kad ezoterikų judėjimas Lietuvoje plėsis.

Visiems linkime sveikatos, laimės ir sėkmės kasdieniame gyvenime!

     

                2019.11.11.                     LIETUVOS EZOTERIKŲ KONFEDERACIJOS VALDYBA