A -  B -  C -  D -  E -  F -  G -  H -  I -  J -  K  -  L  -  M -  N - O  -  P -  R -  S -  Š -  T -  U -  V -  Z -  Ž

 

Gamta, visa esatis, Kūrinija, tikrovė. Papr. šis žodis vartojamas siauresniąja prasme ir reiškia žmogauscivilizacijos neliestus Žemės kampelius su visa jų augmenija, kalnais, upeliais ir t. t. Gervės Jono moksle ši sąvoka yra viena bendriausių. Gamta yra viskas, taigi krikščionybės teiginys, kad Dievas, arba absoliutus Kūrėjas, egzistuoja virš jos, neatitinka realybės. Gamtoje egzistuoja daug įvairaus masto kūrėjų, ir visi jie – jos dalis.