A -  B -  C -  D -  E -  F -  G -  H -  I -  J -  K  -  L  -  M -  N - O  -  P -  R -  S -  Š -  T -  U -  V -  Z -  Ž

 

Festo diskas, unikalus, tikėtina Kretos-Mikėnų kultūros senojo ar naujojo bronzos amžiaus, rašto radinys, rastas Graikijoje, Kretos salos Festo mieste. Jo tiksli paskirtis, taip pat pagaminimo vieta ir laikas patikimai nenustatyti.

1900 anglų istorikas ir archeologas A. Evansas pasauliui padovanojo įspūdingą senovės statinį – karaliaus Minojo, Dzeuso ir Europės sūnaus, Ariadnės ir Faidros tėvo, mitinio Minotauro šeimininko – Knoso rūmų kompleksą (labirintą). Šiuose rūmuose realybė susipynusi su mitais. Po A. Evanso kasinėjimų Kretos salą užgriuvo daugelio šalių archeologų ekspedicijos. 1908 liepą italų ekspedicija vykdė kasinėjimus senoviniame Festo mieste, esančiame pietinėje salos pakrantėje. Miesto rūmų kompleksas (antras pagal dydį po Knoso rūmų) greičiausiai buvo žemės drebėjimo sugriautas XV a pr. Kr. Viename iš pagalbinės patalpos kultūrinių sluoksnių eilinis italų ekspedicijos dalyvis L. Pernjė rado unikalų senovės rašto artefaktą – maždaug 160 mm skersmens deginto molio diską, kuriame iš abiejų pusių įspausti ir spirale sudėlioti ženklai – hieroglifai. Jie buvo įspausti kietais, tikėtina, metaliniais antspaudais abiejose minkšto molio pusėse iki jo išdeginimo.

Festo disko tyrimams skirta daugybė darbų – specialistų ir mėgėjų. Pateikta nemažai pareiškimų (ypač mėgėjų), esą užrašas perskaitytas, tačiau nė vienas iš jų nesulaukė mokslo bendruomenės pritarimo. (Oficialusis archeologijos mokslas vadovaujasi savais tiesos kriterijais, tyrimų rezultatai neturėtų prieštarauti esamai žinių ir požiūrių sistemai.) Festo disko tyrimo darbai vyksta lėtai, nes rašmenų sistema yra unikali, be to, tų rašmenų nėra daug. Daugumos specialistų nuomone, realesnė perspektyva iššifruoti Festo diską atsiras tik tuomet, kai bus atrasti kiti to paties rašto artefaktai. Šiuo metu Festo diskas eksponuojamas Herakliono (Kreta, Graikija) archeologijos muziejuje. Prielaidos dėl disko amžiaus grindžiamos L. Pernjė ataskaita. Sąlyginai diskui priskirta 1700 pr. Kr. „gimimo“ data.

Vienoje savo paskaitoje Gervė Jonas pareiškė, kad jis dar 1971 bandė perskaityti Festo diską, naudodamasis savo informacijos gavimo metodu. Jo nustatytas disko amžius – 5000 m. J. Gervė buvo sukaupęs nemažai unikalios su disku susijusios informacijos. Pasirodo, jau tais laikais žmonės žinojo, kad chem. elementams būdingas periodiškumas, jie turėjo supratimą apie atomų sandarą – branduolį ir elektroninį apvalkalą. Visa tai diske įrašyta. Diskas – ne laiškas, ne kalendorius, bet chem. mineraloginė technologinė lentelė. Jame įrašytos chem. elementų savybės, mineralų gavybos ir panaudojimo būdai (Gervės pažinimo metodas).